Goireasan

Tha sinn an dòchas gun cuidich na goireasan a leanas, thu a dhol an sàs ann an teacsa a Bhìobaill, eadar gu bheil thu dìreach a’ tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh no gu bheil thu fileanta. Ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachadh mu na goireasan seo cuir fios thugainn..

Goireas – Didsiotach

App nan Sgriobtar

App nan Sgriobtar an-asgaidh air am fòn no tablaid agad.

Goireas – Didsiotach

Global.Bible

Goireas-bhìoball air-loidhne le grunnan leth-bhreacan Gàidhlig.

Goireas – Ann an Clò

Soisgeul Eòin

Air a chuir air bhog aig am Mòd Nàiseanta ann an Inbhir Theòrsa anna n 2010, ‘s e eadar-theangachadh chudthromach a tha seo de Shoisgeul Eòin ann an Gàidhlig na h-Alba.

Scottish Bible Society cross

© Comann Bhìoball na h-Alba 2016 - 2019
Àireamh Carthannais Albannach SCO10767 Oifis Clàirte: 7 Barraid Hampton, Dùn Èideann, EH12 5XU, An Rìoghachd Aonaichte
Privacy Policy • Cookie Policy