Goireasan

Tha sinn an dòchas gun cuidich na goireasan a leanas, thu a dhol an sàs ann an teacsa a Bhìobaill, eadar gu bheil thu dìreach a’ tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh no gu bheil thu fileanta. Ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachadh mu na goireasan seo cuir fios thugainn.
Goireas – Didsiotach
YouVersion
Bìoball a tha ri fhaighinn an asgaidh air am fòn-làimh, tablaid no coimpiutair agad.
TUILLEADH FIOSRACHADH
Goireas – Didsiotach
Bibles.org
Goireas-bhìoball air-loidhne le grunnan leth-bhreacan Gàidhlig.
TUILLEADH FIORACHADH
Goireas – Ann an Clò
Soisgeul Eòin
Air a chuir air bhog aig am Mòd Nàiseanta ann an Inbhir Theòrsa anna n 2010, ‘s e eadar-theangachadh chudthromach a tha seo de Shoisgeul Eòin ann an Gàidhlig na h-Alba.
TUILLEADH FIORACHADH